Nezařazené

Proč zaměření na ženy?

Jsem jedna z vás. Rozumím vašim myšlenkám, pocitům a životu, který se odehrává v příbězích vaší každodennosti.  Kvalita života, potažmo kvalita zdraví se odvíjí od kvality vztahů, které si pěstujeme a kterými žijeme. Nejdůležitějším vztahem života je vztah, který máme samý se sebou, neboli vztah k sobě.

Kvalita tohoto vztahu zrcadlí vztahy našeho nejbližšího okolí……rodina, spolupracovníci, kolegové, v širším měřítku vztah k systému ve kterém žijeme, tedy širší společnosti. V neposlednín případě vztah k Vesmíru, Bohu, k tomu, co nás převyšuje a co každý můžeme nazývat po svém.

Proto s pomocí projektu pracujeme hlavně samy se sebou. Budujeme cestu k sobě, je svému ženství, nacházíme svou podstatu. Jedním z nejhodnotnějších cvičení prožitkové ho semináře je ‚Zrození Ženy‘. Zde se najdeme uvnitř sebe sama a jako zakuklený motýl se následně po vykuklení projevíme ve své kráse a ženskosti. Někdy to bolí, ale těžký zrod obnáší trochu tlaku. Vše je snesitelné a každá bolest bývá odměněna pocitem rovnováhy, harmonie a vnitřního klidu. Stav zdraví, který následuje tyto pocity je odměnou odměny.

Odměnou za tu práci, za odhodlání vydat se cestou proměny a zrušit omezení, která nám brání v prožívání šťastného života.

                  ŽIVOTA.    ŽENY

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč zaměření na ženy?