„Neexistuje nemoc těla oddělená od duše.“
(Sokrates)

Jak individuální terapie probíhá

Při individuálním sezení s klientem pracuji s metodami celostního koučinku, lehké formy hypnoterapie a individuální konstelace. Při práci s těmito metodami vycházím z učení Miltona Ericksona, geniálního psychiatra, z jehož praxe pramení i NLP. Formou vhodně zvolených otázek docházíme k příčině vzniku problému v mysli, potažmo pocitovému vnímání vedoucímu ke vzniku nemoci. Nemoc se pak po stránce energeticko-biologické jeví jako energetická nerovnováha organismu.
Po odhalení příčiny provedeme transformaci traumatu, který nerovnováhu způsobil. Dále přichází srovnání myšlenkových vzorců, nastolení myšlenkově-pocitové rovnováhy a energetické rovnováhy. Na to organismus zareaguje spuštěním samoléčebným mechanismů, které jsou v něm přirozeně biologicky dané.

K vyladění energetické rovnováhy používám léčebnou metodou BESTerapie.

Základní myšlenky psychosoma-terapie

Slova antického filosofa Sokrata považuji za nadčasová a řekla bych, že základ psychosomatiky je v této větě. I dnešní lékařská věda se již snaží neléčit člověka po částech, nýbrž pohlížet na stav nemoci celostně. Tedy podívat se na okolnosti a život dané osoby. Jak koná, jak se cítí – ale především, jak myslí, protože pocit následuje myšlenku. Na pocit zareaguje mozek tím, že vyloučí do těla koktejl hormonů, které mají vliv na funkci orgánů v organismu. Toto se děje na úrovni hmotné – poté, co se udály změny v energetické rovnováze organizmu. Právě energetická rovnováha je pro zdraví člověka stěžejní.
Tedy řetězec myšlenka – pocit – fyzický projev.

Fakt, že naše mysl má přímý vliv na stav zdraví organismu, popisuje a dokazuje epigenetika, kvantová mechanika i klasická psychologie, je-li tímto směrem orientována. Vliv myšlení na chování buňky výstižně popsal Dr. Bruce Lipton, od kterého jsem hojně čerpala informace a který mi po energeticko-biologické stránce dal mnoho. Stejně jako mnoho, mnoho dalších průvodců. S jejich poznatky, včetně svých, vás ráda seznámím v akcích projektu Život Ženám.

Důležitost přístupu k životu

Ve své praxi jsem se setkala s nemocemi klientů, které byly klasickou medicínou označeny za nevyléčitelné, a s pokorou mohu konstatovat, že někteří klienti se vyléčili. Ovšem někteří také ne. Jejich cesty s nemocí byly různé, jedno ale měly společné….
Přístup k životu, k sobě sama, k okolí. Pokud klient přijal okolnosti, které způsobily stav nemoci, a začal na sobě pracovat, došel k uvědomění a prošel transformací. Jeho organismus se začal uzdravovat. V případech, kdy klient rezignoval na možné cesty uzdravení a nepřijal odpovědnost za okolnosti vzniku problému, problém pokračoval…

Závěrem se chvíli zastavím u klasické medicíny, které si vážím, obzvlášť té urgentní, jíž jsem součástí. Novodobá klasická medicína je dle mého názoru na vysoké úrovni, umí bravurně analyzovat a pracovat se špičkovými technologiemi. Pohlcuje ji však obchodní artikl a chybí jí celostní pohled, energetické vnímání a empatie. Jako terapeutka vnímám, právě symbióza klasického a alternativního přístupu je pro uzdravení ideální. Nezasahuji však do klientovy spolupráce s klasickou medicínou. Mým posláním je vést ho cestou uvědomění.

Kde je možné terapii domluvit

•  Osobní individuální sezení: Kralupy nad Vltavou, Praha, Klatovy a Ostrava.

•  On-line sezení: Skype nebo WhatsApp.

Kombinaci s léčebnou metodou BESTerapie (opravdu doporučuji) však jde použít pouze v případě osobního sezení.

Objednat se lze telefonicky nebo e-mailem.

Ceník

•  Telefonická konzultace . . . . . . . . . . . 15 min. zdarma

•  Osobní nebo on-line sezení . . .  . . . . . . . .  . . 1200 Kč

Další možnosti setkání

Vedle osobních terapií se s vámi ráda setkám na seminářích, webinářích, meditačních večerech a kurzech v rámci projektu Život Ženám. On-line, ale hlavně osobně, protože sdílení z oka do oka má své kouzlo. …… léčivé kouzlo….viz video o projektu.