Individuální program - Nová Cesta​

Individuální program je měsíční cesta. Cílem je nové nastavení mysli a změna pocitu v těle, která spustí samoozdravné procesy.

„Neexistuje nemoc těla oddělená od duše.“
(Sokrates)

Jak individuální program Nová Cesta probíhá

Individuální program je měsíční cesta, na které se jednou týdně setkáme buď osobně v Praze, nebo on-line odkudkoliv. Během tohoto měsíce u Tebe dojde k přetransformování negativních myšlenkových vzorců, které jsou zdrojem nejen zdravotních, ale i vztahových a pracovních potíží. Jedná se o psychosomatická sezení, jejiž cílem je nové nastavení mysli. Vlivem toho dojde ke změně pocitu v těle a vytvoří se biologicko-energetická rovnováha, která v těle spustí samoozdravné procesy. S tímto novým nastavení mysli bude zároveň docházet ke zlepšení osobních i pracovních vztahů. Prostě když změníš myšlenky, změní se pocity a budeš přitahovat nové situace.

Při individuálním sezení s klientem pracuji s metodami celostního koučinku. Během své letité praxe jsem si je přizpůsobila tak, aby lépe vyhovovaly potřebám klienta a mému intuitivnímu vnímání. Při práci s těmito metodami vycházím z učení Miltona Ericksona, geniálního psychiatra, z jehož praxe pramení i NLP. Formou vhodně zvolených otázek docházíme k příčině vzniku problému v mysli, potažmo pocitovému vnímání vedoucímu ke vzniku nemoci. Nemoc se pak po stránce energeticko-biologické jeví jako energetická nerovnováha organismu.
Po odhalení příčiny provedeme transformaci traumatu, který nerovnováhu způsobil. Dále přichází srovnání myšlenkových vzorců, nastolení myšlenkově-pocitové rovnováhy a energetické rovnováhy. Na to organismus zareaguje spuštěním samoléčebným mechanismů, které jsou v něm přirozeně biologicko-geneticky dané.

Základní myšlenky individuálního programu Nová Cesta

Slova antického filosofa Sokrata »Neexistuje nemoc těla oddělená od duše« považuji za nadčasová a řekla bych, že v této větě je základ psychosomatiky. I dnešní lékařská věda se již snaží neléčit člověka po částech, nýbrž pohlížet na stav nemoci celostně. Tedy podívat se na okolnosti a život dané osoby. Jak koná, jak se cítí – ale především, jak myslí, protože pocit následuje myšlenku. Na pocit zareaguje mozek tím, že vyloučí do těla koktejl hormonů, které mají vliv na funkci orgánů a psychiky. Pokud změníme negativní myšlenkové vzorce na prospěšné myšlení, vytvoří se v těle pocitová rovnováha, která je pro zdraví člověka stěžejní a dává tělu možnost spustit samoozdravné procesy v těle. Tyto jsou základy spontánního uzdravení.

Fakt, že naše mysl má přímý vliv na stav zdraví organismu, popisuje a dokazuje epigenetika, kvantová mechanika i klasická psychologie, je-li tímto směrem orientována. Vliv myšlení na chování buňky výstižně popsal Dr. Bruce Lipton, od kterého jsem hojně čerpala informace a který mi po energeticko-biologické stránce dal mnoho. Stejně jako mnoho, mnoho dalších průvodců. – S jejich poznatky, včetně svých, vás ráda seznámím v dalších programech projektu Život Ženám:
Jóga vědomé mysli
Světlo a stíny – Inspirativní rozvovory
Ženy na cestách

Důležitost přístupu k životu

Ve své praxi jsem se setkala s nemocemi klientů, které byly klasickou medicínou označeny za nevyléčitelné, a s pokorou mohu konstatovat, že někteří klienti se vyléčili. Ovšem někteří také ne. Jejich cesty s nemocí byly různé, jedno ale měly společné….
Přístup k životu, k sobě sama, k okolí. Pokud klient přijal okolnosti, které způsobily stav nemoci, a začal na sobě pracovat, došel k uvědomění a prošel transformací. Jeho organismus se začal uzdravovat. V případech, kdy klient rezignoval na možné cesty uzdravení a nepřijal odpovědnost za okolnosti vzniku problému, problém pokračoval…

Závěrem se chvíli zastavím u klasické medicíny, které si vážím, obzvlášť té urgentní, jíž jsem součástí. Novodobá klasická medicína je dle mého názoru na vysoké úrovni, umí bravurně analyzovat a pracovat se špičkovými technologiemi. Pohlcuje ji však obchodní artikl a chybí jí celostní pohled, energetické vnímání a empatie. Jako terapeutka vnímám právě symbiózu klasického a alternativního přístupu, který je pro uzdravení ideální. Nezasahuji však do klientovy spolupráce s klasickou medicínou. Mým posláním je vést ho cestou uvědomění.

Vstup do individuálního programu Nová Cesta

Vstupu do programu předchází individuální konzultace. Objednat se lze telefonicky, e-mailem nebo přes formulář.