Zážitkový seminář

Úvod   /   Prožitkové semináře

Informace o zážitkovém semináři

Prožitkové semináře

Atmosféra center osobního rozvoje v Čechách i na Moravě Vás uvítá v programu plném
zážitků. V průběhu večerního nebo jednodenního semináře prožijeme čas sdílení, osobního
růstu, čekají nás meditační techniky za doprovodu krásné hudby a budeme mít možnost
řešit životní situace, na kterých chceme pracovat, za podpory zkušených terapeutek.