Cesta k uzdravení života

O sebevědomí

Toto téma je v dnešní době dost oblíbené a je omíláno všemi možnými směry, přes psychologii, až po kvantovou fyziku.

Coby Vaše průvodkyně projektem život ženám, nabízím pohled svůj osobní, tak , jak ho vnímám já sama a na Vás je,abyste si z toho, co zde čtete a prostřednictvím videí slyšíte, vybraly to , co je pro Vás dobré a co Vás může posunout v životě tam, kam si přejete jen a jen Vy samy…..ženy.

Pojem sebevědomí, je pro mě vyjádření sebe sama, ve vztahu k okolnímu světu, neboli , jak jsem si vědoma sebe sama, ve svém životě……protože, tak ,jak na sebe pohlížím já sama , jak k sobě přistupuji, jak se hodnotím , pečuji o sebe , přijímám se, tak se zřejmě jevím i navenek, ke svému okolí. Dle zákona přitažlivosti, co vyzařuješ, to přitahuješ. Osobně tomuto zákonu věřím….nemůžu jinak, protože ho používám ve svém osobním životě a funguje……

Takže logicky vzato, pokud se na sebe dívám, pokud o sobě smýšlím, jakkoliv pochybně, až negativně, s velkou pravděpodobností budu do svého života přitahovat situace, které mi toto nastavení budou ukazovat a já je budu žít.

Už léta se věnuji psychosomatice, která je o  souvztažnosti mysli, těla a duševna a od tohoto celostního pohledu se odvíjí stav našeho zdraví, vztahů a života celkově….takže zase celostně. V podstatě je to jednoduché, protože , jak myslím, tak se cítím, protože pocit následuje myšlenku a podle toho, jak se cítím, mé tělo namíchá chemický koktejl , který zajistí to, že budu skleslá, smutná a nemocná nebo svěží, radostná a zdravá. A ejhle,,,,,vše se odvíjí jen od toho, jak myslím, jak smýšlím o sobě sama, ve vztahu k okolí……

                                                      JAK JSEM SI VĚDOMA SEBE SAMA

Tak…. to bychom měly, ale co s tím? Každá o sobě nějak smýšlíme. Když se zastavíme a uvědomíme si to, možná přijdeme i na to , že ty myšlenky nejsou zrovna ty , které by nás vedly k příjemným pocitům . A když si řeknu…ano, chci to změnit, chci myslet tak , abych se cítila dobře a ve výsledku byla zdravá a měla zdravé vztahy , především , ten sama k sobě…..ano a co s tím.!!!

Než se dostanu k tomu, jak se formou změny myšlení dopracovat ke stavu zdraví a vědomí si sebe sama, sdělme si touto cestou několik informací o tom, jak to všechno zniká.                 

Když se narodíme ,instinktivně víme, to máme od přírody, co chceme a potřebujeme. …ví to také každá maminka,či pečující osoba, protože se o to intenzivně hlásíme. CHceme jist, spát, kontaktovat se, být přijímáni , respektováni….no prostě milováni. No to koneckonců chceme po zbytek života a mít to celý život….. žijeme v blaženosti.

Jenže my lidé jsme bytosti myslící a tak se snad od věku věků neustále ovlivňujeme, působíme na sebe a tím si dokážeme vytvořit situace pekelné, ale i božské, záleží, jak to pojmeme….jak nad tím přemýšlíme. Hlubší rozbory si necháme na přístě, pro dnešní téma zústaneme u sebe sama.

Jak vnímáme sebe sama, tedy od útlého věku závisí na tom, co nám nejbližší okolí ukáže,“ co je pro nás nejlepší.“ A to je to, co ono vlivné okolí převzalo od svého vlivného okolí a tak to chodí věky věků……Jenže, já jsem já a moje já už jaksi z podstaty ví, co potřebuje, protože když to má, tak se cítí dobře, kdežto když jedná tak, aby vyhovělo okolí a není to v souladu s jeho já , cítí se spatně. Vodítkem je tedy myšlenka, pocit a následné jednání.

Dovolme si tedy zakusit své pravé já, dovolme si smýšlet o sobě tak, aby pocit, který následuje myšlenku, byl příjemný, vyživující a ozdravný.

Nabízím Vám jednoduché mentátní cvičení, při kterém nepotřebujete přítomnost terapeuta, průvodce, při kterém nemusíte hledat hluboká vnitřní traumata a přesto si můžete uvědomit,kdo jste, co chcete a kudy chcete jít.

Ať je Vám cvičení ku prospěchu…..hrajte si a zkoumejte sebe sama a dejte vědět, jak se daří, protože , jak se říká a v kvantu platí, sdílená starost je poloviční a sdílená radost je dvojnásobná……. no, tak to tvrdím já, ale mi to funguje

Těším se na setkání u dalšího tématu a zde je slíbené cvičení:

Cvičení

  1. Najdi si prostor a čas sama pro sebe……to platí i mimo toto čvičení
  2. Vezmi si tužku, papír a to , co je Ti milé, aby jsi se cítila příjemně./ zapálená svíčka, káva, lahodný čaj/….záleží na Tobě.
  3. Připrav si k poslechu hudbu, se kterou se naladíš na prožívání sebe sama. Každá jsme jiná, máme své energie. Např. na yutube je výběr od meditační hudby po rock, ale možná máš své možnosti.
  4. Zatím hudbu nepouštěj . Vezmi tužku a napiš, jak vnímáš sebe sama, tady a teď. Nepřemýšlej moc, spíš popisuj, jak smýšlíš a  jak se při tom cítíš. Napiš autenticky vše, i když se za to stydíš, ikdyž Ti to trhá srdce, ikdyž máš pocit viny, ikdyž je to něco, co bys jiným, ani sama sobě nepřiznala. Neboj…..tohle nikdo číst nebude, jen Tvůj vnitřní kritik a ten, i přes všechnu tu kritiku, Tě miluje, protože je to Tvé vlastní podvědomí, Tvé vlastní JÁ.
  5. Pokud Ti v odpovědi na sebe sama přišlo něco, z čeho máš špatný pocit a chtěla bys to změnit, vyčleň to z textu ,jasně pojmenuj oč jde a jednou větou to napiš o řádek níže.
  6. Popřemýšlej, co můžeš udělat pro změnu situace, která Ti způsobuje tento špatný pocit. Vše si zapisuj. Zkus se soustředit na myšlenku, pocit a následné řešení, které ,jako správné se potvrdí příjemným pocitem.
  7. V závěru tohoto cvičení si pusť vybranou hudbu, nalaď se na sebe sama a představ si sebe sama tak, jak se chceš mít, v souladu s myšlenkou, pocitem a prožitkem. ……Jakmile se spojíš mentálně se svým novým JÁ, nech hudbu doznít a užívej si nového, příjemného pocitu.
  8. Pokud se naciťování na své nové JÁ nepovede na poprvé , neodcházej od sebe. Někdy jsme tak odtrženi od sebe sama, že chvilku trvá, než se setkáme, ale to setkání přijde, protože v podstatě, jsme od sebe nikdy neodešli….proto, trénuj, posiluj a odměnou Ti bude Život sám…..

Eva