BESTerapie

BESTerapie

Co je Bio Energetická Stimulační Terapie

Je to terapeutická metoda, která stimuluje organismus k samoléčebným procesům, jichž je schopen každý organismus. Schopnost uzdravení sebe sama je nám dána od vzniku organismu, jako celku. Avšak stejně tak, jako se tento živý systém dokáže uzdravit, má-li k tomu vhodné podmínky, dokáže se i zničit. Vše záleží na tom, jaké impulsy dostává z našeho vědomí, našich myšlenek a pocitů.
Dnešní poznatky z oblasti epigenetiky, kvantové mechaniky a energetické psychologie přinášejí stále více podnětných informací a důkazů.

Naše tělo, tak jak jej hmotně vnímáme, není jenom soustava svalů, kostí, tělních tekutin a dokonalá chemická továrna, ale hlavně energetický systém, který reaguje vibračně na podněty mozkových vln.
Naše tělo je vysílač a zároveň přijímač frekvencí a je tímto součástí celého Vesmíru, chcete-li Boha, Podstaty…….. doplňte sami………..

Cranio-Sacrální osteoterapie

BESTerapie vznikla v mé praxi, ve které jsem dvanáct let pracovala s jemnohmotnou rehabilitační metodu, která nese název Cranio-Sacrální osteoterapie. Název je odvozen od latinských názvů kostí lebky – Cranio a kosti křížové – Sacrum. Tyto kosti spojuje páteřní kanál, kterým vede mícha a tou, mimo jiné, primárně proudí naše životní energie. Naše tělo se v pravidelných intervalech touto energií stahujte a rozpíná. V cranio-sácrální terapie tento jev popisujeme jako jako primární dýchání. Připodobnit to lze k pohybům medúzy, ovšem pro nás je naše primární dýchání neboli kraniosakrální pohyb pohledem nepostřehnutelný.

Vnímavý terapeut však dokáže tento jemný pohyb navnímat citlivostí dlaní. Ve spojitosti s intuicí a snížením mozkových frekvencí (pracuje ve stavu alfa) dokáže detekovat případné energetické blokace v organismu. Vhodným pohybem stimuluje kosti, fascie, svaly a tělní tekutiny takovým způsobem, který vede k uvolnění blokace, a tím zprůchodní tok životní energie.
Touto stimulací dochází k nastolení energetické rovnováhy a spuštění samoozdravných procesů.

Z čeho metoda BEST vychází

BESTerapie vychází z letitého praktikování cranio-sacrální terapie, z něhož vyplynulo, že stejných stimulačních výsledků lze dosáhnout prací s kraniálním rytmem při působení jen na čtyři lokální části. Tím se terapie stává méně časově náročná. Výhodou také je, že ji lze použít všude tam, kde není dostatek prostoru a možnost klienta položit na lehátko. Ošetření je možné provést ve stoje, a tak může dojít k okamžitému uvolnění např. bolesti nebo psychického napětí.

Propojení BESTerapie s psychosoma-terapií

BESTerapii propojuji s psychosoma-terapií, protože tak dochází k celostnímu působení. Při práci s myslí a pocity odhalíme chybné myšlenkové vzorce, které pomocí vhodně zvolených koučovacích technik přetransformujeme. Tímto dochází ke změně vibračního nastavení organismu, které se bioenergetickou stimulační terapií doladí. Změny vedoucí k uzdravení organismu, ale i vztahů a života celostně se prostě začnou dít. ……..

Psychosoma-terapii je zde na webu věnována samostatná stránka, na které naleznete i ceník služeb.