O sebevědomí

Pojem sebevědomí, je pro mě vyjádření sebe sama, ve vztahu k okolnímu světu, neboli , jak jsem si vědoma sebe sama, ve svém životě……protože, tak ,jak na sebe pohlížím já sama , jak k sobě přistupuji, jak se hodnotím , pečuji o sebe , přijímám se, tak se zřejmě jevím i navenek, ke svému okolí.

Psychosomatika – Co to je?

Když jsem před léty pracovala s klienty a pomáhala jim zlepšit zdravotní stav lymfatický mi masážemi a později kranio sakrální terapií, nemohlo mi časem nepřijít zamyšlení s otázkou Proč. Proč se někteří klienti vracejí se stále stejnými obtížemi. Přestože k úlevě docházelo a některé příznaky při kraniu zcela vymizely, takzvané chronické, klasickou medicínou popsané dědičné a dokonce nevyléčitelné […]

Proč zaměření na ženy?

Jsem jedna z vás. Rozumím vašim myšlenkám, pocitům a životu, který se odehrává v příbězích vaší každodennosti.  Kvalita života, potažmo kvalita zdraví se odvíjí od kvality vztahů, které si pěstujeme a kterými žijeme. Nejdůležitějším vztahem života je vztah, který máme samý se sebou, neboli vztah k sobě. Kvalita tohoto vztahu zrcadlí vztahy našeho nejbližšího okolí……rodina, spolupracovníci, kolegové, v širším […]

Proč projekt vznikl?

Milé ženy, při vzniku toho projektu bylo pokládáno spoustu otázek, při dokončení byly všechny zodpovězeny a tak se stáváte součástí systému, který vás povede cestou….. cestou k uzdravení těla, duše a mysli. Celý program je koncipován tak, aby vaše mysl, změnou myšlení, přeladila na frekvenci vyšších mozkových vibrací, což se projeví v pocitech a ty způsobí, že […]