Co je právě horké

V současné době projekt Život Ženám zažívá překotný vývoj a jsem ráda, že mužete být u toho. Namátkou:

  • webové stránky mají nový vzhled a obsah.
  • přetvořila jsem individuální sezení. Už nejsou ad hoc, ale déletrvající s tahem na branku, na cíl.
  • Vytvořila jsem on-line program.
  • Je na výběr z několika inspirativních videí – povídání se ženami, které i díky mému vedení překonaly životní obtíže.

Pojďmě se tedy na jednotlivé novinky podívat blíže.

Individuální program - Spolu

Osobně Tě povedu procesem změny ze stavu nemoci do reality zdraví. Čeká Tě intenzivní měsíční cesta transformace mysli, následně pocitů, které jsou zdrojem vzniku zdravotní nerovnováhy. Neslibuji Ti zázraky, mávnutí kouzelného proutku, ale návod a vedení v každodenní práci na sobě samé… A na této cestě – pokud opravdu vytrvale jdeš – se objevují zázraky. Sama jsi tvůrcem nového nastavení, které se promítne v realitě jako stav zdraví.